21 юли 2011

Копнеж

Студено е, замръзвам!
И допир сетих - ръцете ти.

Горещо е, изгарям!
Усетих нежен хлад - дъха ти.

Разказвай ми, скучая!
Нашепваше любов - гласа ти.

Обичай ме, копнея!
Обич долових - душата ти.

Боли ме, излекувай ме!
И лек получих - вярата ти.

Чакам те, завръщай ме!
Аз сетих дом - сърцето ти.

Шумно е, спасявай ме!
Мека тишина - гръдта ти.

Един е пътят, насочи ме!
Намерих се… в деня ти.

(а)
12.03.2007г
цикъл "Акростихове" ; "Галещо перо"

Няма коментари: