03 март 2008

Чудо

Стъпки въздушни, леки,
трепет в нежните души.
Ръцете докосват меки,
атлаз и кадифе шуми.
Сън ли е или реалност?
Такт в постоянството,
един миг спонтанност,
нощ в пространството.
Търсене, бяг във времето,
а всеки носи светлината.
Намиране и ето… чудото,
целуна Слънцето Луната.

(а)
09.01.2007г
цикъл "Акростихове" ; "Бяло перо"

Няма коментари: